Credinţă cât un grăunte de muştar

Un gând pentru fiecare zi

„Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!“ – Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar!...

– Ce promisiuni cuprinde această exclamaţie a Învăţătorului! (Drum, 585)